Экономика стран

К сожалению, большинство людей, которые будут ими затронуты почти весь мир, не будут иметь никакого влияния на результат. Вести Экономика Дайджест иностранной прессы за 14 августа.
Вести Экономика Греции снова придется списывать долги Греция не сможет самостоятельно расплатиться по долгам, и понадобится новая реструктуризация долгов, чтобы спасти страну от банкротства.

Оптимізація чисельності персоналу

 1. Зі статті ви дізнаєтесь:
 2. Мета оптимізації чисельності персоналу
 3. Як грамотно провести оптимізацію структури і чисельності персоналу
 4. Як визначити, скільки працівників потрібно скоротити
 5. Як зрозуміти, хто із співробітників зайвий
 6. Методи оптимізації чисельності персоналу
 7. Приклади оптимізації чисельності персоналу на підприємстві
 8. приклад 2

Вирішуючи питання підвищення ефективності бізнесу, багато керівників приходять до висновку про необхідність зниження витрат на персонал. Оптимізація чисельності персоналу компанії є одним з виходів в кризовий період. Однак проводити її потрібно вкрай обачно, щоб не отримати зворотний ефект - зниження виробництва.

Зі статті ви дізнаєтесь:

оптимізація чисельності персоналу має на увазі досягнення в штаті такого співвідношення кількісних і якісних характеристик співробітників, яке необхідно для ефективного виконання завдань підприємства. Коли говорять про оптимізацію чисельності співробітників, зазвичай мають на увазі її скорочення.

Мета оптимізації чисельності персоналу Вирішуючи питання підвищення ефективності бізнесу, багато керівників приходять до висновку про необхідність зниження витрат на персонал

Цілями оптимізації чисельності персоналу можна виділити:

 • підвищення ефективності використання робочого часу;
 • зниження собівартості продукції;
 • скорочення витрат на персонал;
 • підвищення рентабельності бізнесу.

Особливо актуальною оптимізація стає у випадках економічної кризи, при зміні керівництва підприємства або вдосконаленні системи управління. Без аналізу наявного штату співробітників і його оптимізації не обходяться:

реструктуризація бізнесу,

радикальна зміна стратегії розвитку або масштабів виробництва,

впровадження нового обладнання або виробничих технологій.

Причому оптимізація зачіпає не тільки кількість, але і структуру персоналу на підприємстві.

Як грамотно провести оптимізацію структури і чисельності персоналу

Завдання оптимізації структури та чисельності персоналу підприємства повинна розроблятися як окремий проект. В рамках його планування необхідно визначити склад робіт, послідовність, терміни виконання кожного завдання і відповідальних осіб.

Як визначити, скільки працівників потрібно скоротити

Перш за все, на підприємстві потрібно провести діагностику в сфері продуктивності праці і чисельності кадрів. Для цього буде потрібно систематизувати і проаналізувати кількість співробітників в організації з урахуванням виконуваних ними функцій і інтенсивності роботи.

Отримані в ході такого аналізу висновки дадуть можливість запропонувати заходи щодо оптимізації кількості і структури кадрів. Можливо, десь дозріла необхідність впровадження або модернізації виробничих технологій, завдяки чому можна буде скоротити ряд робочих місць без шкоди для виробництва.

За підсумками діагностики і з урахуванням отриманих даних слід розрахувати оптимальну кількість людей, необхідне для ефективного виконання виробничих завдань. Розрахунок слід виконувати з використанням однієї з методик нормування чисельності працівників .

З'ясувавши число співробітників, що підлягають скороченню, слід перейти до етапу визначення, хто саме повинен буде покинути своє робоче місце. Причому тут може йти мова не лише про звільнення, але і про перерозподіл кадрів за структурними одиницями підприємства.

Довідка

Як зрозуміти, хто із співробітників зайвий

Плануючи програму скорочень, необхідно враховувати норми Трудового кодексу РФ. Так, згідно зі статтею 179, при скороченні штату пріоритет на збереження місця мають фахівці з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Стаття 261 ТК РФ прямо вказує на неможливість звільнення з ініціативи роботодавця працівників певних категорій (вагітних, жінок з дітьми до 3 років та ін.).

У питанні вибору працівників на звільнення керівництво може орієнтуватися на основні виробничі характеристики співробітників. За допомогою цих даних легко визначити тих фахівців, без яких робота не може якісно виконуватися. Наприклад, це співробітники:

 • приносять підприємству найбільший прибуток;
 • задіяні в основних бізнес-процесах компанії;
 • що володіють найбільшою кваліфікацією;
 • вузькокваліфікованих фахівці, яким складно швидко знайти заміну на ринку праці.

Тому розглядати кандидатів на звільнення слід серед всіх інших працівників. Після визначення потенційних кандидатів на звільнення необхідно вибрати методи, за якими буде проводитися скорочення кількості співробітників.

Методи оптимізації чисельності персоналу

Методи оптимізації чисельності персоналу вибираються в залежності від виробничої ситуації. Можна вибрати класичне скорочення штатів згідно ТК РФ. Керівництво випускає відповідний наказ, що підпадають під скорочення співробітників за два місяці попереджають про звільнення, їм виплачують належні за законом компенсації і звільняють.

Цей метод оптимізації кількості персоналу вважається найжорсткішим, він негативно впливає на мотивацію працівників і психологічний клімат в колективі. Тому його варто використовувати в крайніх випадках.

Скорочення кількості співробітників можна провести м'якими методами за допомогою наступних дій:

утстаффінг, аутсорсинг і лізинг. Ряд співробітників можна без шкоди для ефективності виробництва перевести на один з варіантів віддаленої роботи, тобто тим чи іншим способом вивести за штат. Спеціаліст все також буде виконувати для вас необхідну роботу, проте не буде значитися в штаті, що помітно знизить витрати на персонал. При цьому багато працівників досить позитивно приймають таку зміну в організації їх праці.

Впровадження дострокових пільгових пенсійних програм. Цей захід допоможе знизити чисельність співробітників передпенсійного віку. Суть полягає в тому, що співробітникам пропонується звільнитися за власним бажанням, при цьому спеціальною угодою гарантується виплата частини середньої заробітної плати до досягнення ними пенсійного віку за умови, що вони більше ніде не працюватимуть.

Скорочення штату по згоді сторін. Це ще один варіант стимулювання звільнень співробітників за власним бажанням за рахунок привабливої ​​системи компенсацій і підтримки в подальшому працевлаштуванні.

Виділення непрофільних видів діяльності в дочірні компанії і переклад в них частини персоналу. Зазвичай відокремлюють сервісні служби: ремонтні, транспортні підрозділи.

Використання строкових трудових договорів для сезонних або тимчасових робіт і договорів підряду на певні види діяльності.

Застосовуючи м'які методи скорочення кількості працівників, керівництво вирішує проблему оптимізації чисельності кадрів, скорочує витрати і забезпечує лояльність співробітників, що залишилися.

Читайте також:

Приклади оптимізації чисельності персоналу на підприємстві

приклад 1

Як приклад оптимізації чисельності співробітників на підприємстві можна розглянути випадок будівельної компанії, якій довелося вирішувати питання скорочення кількості робочих однієї з бригад.

Працююча на розпилювання деревини бригада складалася з оператора розпилювальної верстата, 4 робочих, стягували розпиляні дошки зі станка і укладають їх в штабеля, і водія автонавантажувача, підвозять до верстата деревину і отвозящего на склад дошки.

У цьому випадку було очевидно, що необхідними для робочого процесу були водій автонавантажувача і оператор верстата, а різноробочі були легко замінні, до того ж при установці автоматизованої системи укладання розпиляної деревини без цієї робочої сили цілком можна було обійтися. Тому компанія прийняла рішення про модернізацію виробництва і скороченні штату на 4 людини.

приклад 2

В результаті модернізації великої компанії виділилося дочірнє підприємство інженерно-технічного характеру зі штатом в кількості 65 осіб. За результатами роботи першого півріччя його діяльності виявилася збитковою. В ході з'ясування причин увагу керівництва сконцентрувалося на проектно-конструкторському бюро, штат якого становив 43% від чисельності всього підприємства - 28 співробітників.

Після аналізу розподілу функцій між персоналом ПКБ, завантаження співробітників і статистики виконання проектно-розрахункових робіт з'ясувалася збитковість саме цього підрозділу. Його фонд заробітної плати перевищував виторг від виконаних проектів.

Паралельно експерти оцінювали професійний потенціал кадрів ПКБ і здатність працювати більш інтенсивно. В результаті були виявлені співробітники, на роботі яких трималися всі проекти. Інші співробітники склали «кадрову периферію» штату.

Керівництво прийняло рішення скоротити 40% працівників, а для зниження ризиків невиконання виробничих завдань залучати на практику студентів архітектурного і політехнічного інститутів. Подібний підхід з часом виправдав себе, і підприємство перестало працювати в збиток.

На закінчення слід підкреслити, що для успішної діяльності будь-якому підприємству важливо не тільки своєчасно оптимізувати чисельність персоналу, а й намагатися максимально знижувати негативний ефект цього болючого інструменту скорочення витрат компанії. Важливо застосовувати його виважено, всебічно проаналізувавши поточну ситуацію і розглянувши прогнози наслідків. Слід прагнути вибудовувати організаційну структуру і систему управління підприємством таким чином, щоб чисельність штату регулювалася природними процесами.

Завантажити чистий бланк >>>
Завантажити заповнений зразок >>>

Навигация сайта
Реклама
Панель управления
Календарь новостей
Популярные новости
Размещение вечных ссылок на трастовых
Очевидными недостатками как раз и являются все предыдущие качества, которые при определенных условиях начинают не помогать, а вредить продвигаемому проекту. Например, если по каким-то причинам донорский

Чемоданы купить украина
Дорожный чемодан. . . Если вы любите путешествовать, то без этого дорожного аксессуара вам просто не обойтись, и к слову сказать, дорожный чемодан - это не просто вместилище для ваших вещей. Правильно

Дверь браво официальный сайт
Рассмотрим все отдельные моменты и элементы, на примере которых можно сделать обоснованный выбор качественной входной пластиковой двери. Надежность двери определяются прочностью ее рамы (коробки) и

Movement ICO
When you lend your money directly to a company — which is what you do when you invest in a bond that a corporation issues — you also receive interest. Bonds, as well as stocks (which are shares of ownership

Страховка без диагностической карты
Диагностическая карта – заменитель талона ТО. В ней содержаться результаты проверки технического состояния автомобиля. Получить ее можно в специализированных технических центрах, снаряженных щитами для

Свадебные салоны в туле каталог
Наши консультанты предложат вам свадебные платьица с узорчатыми вышитыми корсетами, с драпировкой и шлейфами, которые прибыльно подчеркнут ваш силуэт, деликатно скрыв недочеты. Восхитительны элегантные,

Samsung s821 ремонт
Стиральная машина Самсунг S821 во время стирки время от времени останавливается и начинают мигать индикаторы всех режимов, при всем этом повсевременно пылают индикаторы всех температур включая Bio 60.

Купить ключи steam дешево
                                                                                                    killing floor ключ steam безвозмездно стим ключи новые стим ключ для кс безвозмездно бьянка и стим

Размещение наружной рекламы в Ростове
Внешняя реклама – реклама, всераспространенная с внедрением щитов, щитов, строй сеток, перетяжек, электрических табло, проекционного и другого созданного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования,

Каталог запчастей John Deere
Техника, предлагаемая компанией John Deere (Джон Дир) обширно известна и популярна как в нашей стране, так и в мире. Поддержание в рабочем состоянии техники просит повторяющегося технического Обслуживания

Информация
Экономика стран www.mp3area.ru © 2005-2016
При копировании материала, ссылка на сайт обязательна.