Экономика стран

К сожалению, большинство людей, которые будут ими затронуты почти весь мир, не будут иметь никакого влияния на результат. Вести Экономика Дайджест иностранной прессы за 14 августа.
Вести Экономика Греции снова придется списывать долги Греция не сможет самостоятельно расплатиться по долгам, и понадобится новая реструктуризация долгов, чтобы спасти страну от банкротства.

Приклад побудови холдингової структури_налоговое планування

  1. Цілі побудови холдингової структури
  2. Елементи холдингової структури:

Юлія Хачатурян,

генеральний директор компанії NIKA, RISK PLAN

«Податкові спори» № 11 2013

Власник бізнесу усвідомив, що йому необхідно посилити контроль за окремими фірмами, де-факто належать йому. Для цього він звернувся до консалтингової контору, яка запропонувала йому свій варіант побудови холдингової структури. Зокрема, фінансові потоки пропонувалося сконцентрувати на фірмі, де-юре контрольованих власником бізнесу за допомогою договорів позики або ліцензійного договору.

Розберемося, наскільки доцільно таке рішення.

Цілі побудови холдингової структури

Якщо мова не йде про зовсім невеликому бізнесі, який може бути на ССО, то, як правило, бізнес вже існує як холдинг.

У статті слово «холдинг» (холдингова структура) вживається в дещо іншому значенні, ніж існує в законодавстві. Під холдингом ми маємо на увазі групу компаній і (або ІП і звичайних фіз. Осіб), де-факто знаходиться під контролем одних осіб.

Інша справа, що холдингова структура може бути хаотичною, що не впорядкованої, що не сприяє досягненню цілей бізнесу і т.д. Саме тому спонтанно утворилася свого часу група компаній потребує перестроюванні певним чином.

Правильна побудова холдингової структури має допомогти досягти ряду цілей: мінімізації податкових платежів при одночасній мінімізації податкових та інших ризиків.

(Зрозуміло, що використовуючи фірми-одноденки в роботі можна звести необхідність виплати податків практично до нуля. Проте ясно, що така система роботи загрожує залученням відповідних осіб до кримінальної відповідальності. Тому, вибудовуючи холдингову структуру, повинна стояти мета мінімізувати податкові платежі за допомогою «білих »способів оптимізації); захисту активів; поліпшення керованості бізнесу і контролю за фінансовими потоками; поліпшенні інвестиційної привабливості бізнесу.

На прикладі перестроювання невеликий холдингової структури продемонструємо, яким чином можна досягти цих цілей.

наявна ситуація

Припустимо, існує бізнес, який збудований в такий спосіб. Існує виробнича компанія на основі, яка з невеликою націнкою реалізують продукцію ряду компаній на ССО в регіонах. Вони ж продають товар за ринковою ціною кінцевим покупцям. Ця схема мінімізує податки за допомогою механізму трансфертного ціноутворення.

Особливість структури: навіть якщо виручка окремих компаній мала, їх проблематично об'єднати в одну фірму на ССО, так як дрібні компанії знаходяться в різних регіонах.

Коментар до статті автора від 2017 р Нагадаємо, що до 2016 р компанії на ССО не могли мати як філії, так і представництва (у фірми на ССО могли бути просто відокремлені структурні підрозділи). Зараз компанії-спрощенці не можуть мати тільки філії, однак виключити його ознаки у відокремленого підрозділу особи на ССО практиці часто проблематично.

Проект, в результаті якого перебудовувалася холдингова структура був нам замовлений до 2016 р У будь-якому випадку досить складно в цих обставинах об'єднати дрібні підприємства в одне на ССО (раніше необхідно було виключати ознаки і філій, та представництв у дрібних компаній, тепер - ознаки філій) . Для мінімізації податкових ризиків спочатку юридичні особи зробили неафілійовані між собою. Тобто у фірм де-юре були різні засновники, керівники і т.д.

Найголовніша проблема полягала в тому, що власник бізнесу втратив можливість контролю за такими незалежними юридичними особами. До

Крім того, початкове виробництво не було «білим», тому на його активи (будівля, виробничі потужності) могло бути накладено стягнення.

Цель1: контроль за фінансовими потоками

Головна проблема описаної цієї структури: велика частина виручки осідає на розрізнених оптових компаніях, які де-юре не контролюються власником. В даному випадку найзручніше використовувати фінансову залежність компаній, щоб акумулювати грошові кошти в юридичну особу, яка де-юре буде контролюватися власником бізнесу (він стане засновником і главою компанії). Для реалізації цієї мети потрібна нова фірма, яка укладе з оптовими компаніями договори позики під великі відсотки (таким чином оптовики стануть від неї фінансово залежними плюс прибуток буде акумулюватися в даній компанії) або ліцензійний договір про використання товарного знака, за яким будуть виплачуватися роялті. Уникнути податкових втрат можна, якщо ця фірма буде на ССО. Якщо відійти від конкретних умов даного прикладу, то в інших випадках, для того, щоб здійснювати контроль можливе введення керуючої компанії; зробити суспільства основними і дочірніми; зробити корпоративні документи, що дозволяють реальному власнику оперативно змінити керівника однієї з дрібних компаній і т.д.

Мета 2: Захист активів

Загальне правило - активи повинні зберігатися у зберігача активів, якої є біла компанія. Так як вони коштують дорого, це особа де-юре має бути під контролем власника бізнесу. У розглянутій нами ситуації виробництво де-юре контролювалося іншою особою-номінальним засновником. Тому було вирішено продати активи фірмі, яка буде належати юридично реальному власнику бізнесу.

Мета 3. Поліпшення інвестиційної привабливості бізнесу

Заходи, спрямовані на поліпшення інвестиційної привабливості бізнесу, краще приймати, в разі, коли ви справді збираєтеся залучати кредити, інвесторів і т.д. Природно в даному холдингу найбільш привабливою для отримання кредитів буде виробнича компанія. У зв'язку з цим після придбання основних засобів можна провести їх переоцінку, щоб поліпшити показники балансу для кредиторів (Нагадаємо, що на податкових облік результати переоцінки зараз не впливають). Безумовно, переоцінка в бухгалтерському обліку до більш високої ціни основних засобів може привести до необхідності платити більший податок на майно (може, а не повинно, тому що деякі основні засоби оподатковуються на майно виходячи з кадастрової вартості).

Мета 4. Мінімізація податкових платежів при одночасній мінімізації податкових та інших ризиків

Як ми вже писали вище - мінімізація податкових платежів досить умовне поняття. Якщо весь бізнес вівся завдяки «чорними» схемами, природно необхідність податкове навантаження була вкрай низькою. При виведенні бізнесу з тіні вона в будь-якому випадку зросте. Завдання при цьому - зробити її оптимальною, використовуючи білі способи оптимізації. У холдингу необхідно проаналізувати можливість оптимізації податку на прибуток, зарплатних податків і зборів, податку на майно, земельного податку, а по можливості і при необхідності ПДВ. У нашому випадку за рахунок того, що переважна більшість суб'єктів холдингу знаходяться на спеціальному податковому режимі - податки спочатку були практично зведені до мінімуму. Але і в даному випадку щось можна оптимізувати. Так, швидше за все або самі оптово-торговельні компанії перевозять продукцію виробника собі або цим займається виробнича компанія. Якщо в регіоні автотранспортна діяльність підпадає під ЕНВД - в цілях більшої оптимізації податків можна виділити самостійну автотранспортну фірму, яка буде здійснювати перевезення за контрактом з виробничою компанією. При відсутності ЕНВД даного виду діяльності в регіоні - можна відкрити компанію на спрощеній системі або зареєструвати ІП на патенті. Відповідно видатковий договір буде укладено між виробничою компанією і автотранспортної організацією. В даному випадку також буде зменшено податок на прибуток (адже кошти потраплять на пільговий податковий режим). Крім того, ви зменшите страхові внески. Адже законодавство надає право особам на патенті або ССО, які застосовують такі види діяльності, сплачувати страхові внески за працівників за зниженими ставками (ст.58 закону 212-ФЗ). Ризики, які мінімізують можуть бути податковими, цивільно-правовими, адміністративними, і т.д. Сконцентрувавши частина фінансових потоків на обличчі, контрольованому власником бізнесу за рахунок договорів позики або роялті ми були зменшені цивільні ризики присвоєння іншими особами (керівниками окремих дрібних компаній) грошей власника. Особливу увагу в холдингу необхідно звернути увагу на мінімізацію ризику визнання отриманої податкової вигоди необгрунтованою, ризику перекваліфікації угоди, ризику визнання угоди недійсною і придумати ділові цілі (легенди) для здійснення тих чи інших операцій, які спрямовані на оптимізацію оподаткування.

Елементи холдингової структури:

Основними елементами холдингової структури, як правило, є:

(Центр прибутку), один або кілька, на якому концентруються фінансові потоки. У наведеному прикладі центром прибутку стала компанія-позикодавець або фірма, яка надала право використання товарного знака;

зберігач активів - в розглянутому прикладі це нова фірма, куди були передані виробничі потужності;

центр персоналу.

У нашому випадку їм стало автотранспортна фірма. На практиці їм може бути юридична, бухгалтерська компанія і т.д. Також до холдингу можуть входити інші елементи: торговий дім, закупівельна компанія та ін.

Як стало: Як стало:

Прочитати інші публікації автора з податкового планування:

ВИДІЛЕННЯ НОВОГО НАПРЯМКУ БІЗНЕСУ: ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО ЕФЕКТУ

Або відвідати наші заходи:

Майстер-класси_Налоговое планування

Семінари по податках, податкового планування (для бухгалтерів, фінансових директорів, керівників і власників компаній)

Семінари по податках, податкового планування (для бухгалтерів, фінансових директорів, керівників і власників компаній)

Навигация сайта
Реклама
Панель управления
Календарь новостей
Популярные новости
Размещение вечных ссылок на трастовых
Очевидными недостатками как раз и являются все предыдущие качества, которые при определенных условиях начинают не помогать, а вредить продвигаемому проекту. Например, если по каким-то причинам донорский

Чемоданы купить украина
Дорожный чемодан. . . Если вы любите путешествовать, то без этого дорожного аксессуара вам просто не обойтись, и к слову сказать, дорожный чемодан - это не просто вместилище для ваших вещей. Правильно

Дверь браво официальный сайт
Рассмотрим все отдельные моменты и элементы, на примере которых можно сделать обоснованный выбор качественной входной пластиковой двери. Надежность двери определяются прочностью ее рамы (коробки) и

Movement ICO
When you lend your money directly to a company — which is what you do when you invest in a bond that a corporation issues — you also receive interest. Bonds, as well as stocks (which are shares of ownership

Страховка без диагностической карты
Диагностическая карта – заменитель талона ТО. В ней содержаться результаты проверки технического состояния автомобиля. Получить ее можно в специализированных технических центрах, снаряженных щитами для

Свадебные салоны в туле каталог
Наши консультанты предложат вам свадебные платьица с узорчатыми вышитыми корсетами, с драпировкой и шлейфами, которые прибыльно подчеркнут ваш силуэт, деликатно скрыв недочеты. Восхитительны элегантные,

Samsung s821 ремонт
Стиральная машина Самсунг S821 во время стирки время от времени останавливается и начинают мигать индикаторы всех режимов, при всем этом повсевременно пылают индикаторы всех температур включая Bio 60.

Купить ключи steam дешево
                                                                                                    killing floor ключ steam безвозмездно стим ключи новые стим ключ для кс безвозмездно бьянка и стим

Размещение наружной рекламы в Ростове
Внешняя реклама – реклама, всераспространенная с внедрением щитов, щитов, строй сеток, перетяжек, электрических табло, проекционного и другого созданного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования,

Каталог запчастей John Deere
Техника, предлагаемая компанией John Deere (Джон Дир) обширно известна и популярна как в нашей стране, так и в мире. Поддержание в рабочем состоянии техники просит повторяющегося технического Обслуживания

Информация
Экономика стран www.mp3area.ru © 2005-2016
При копировании материала, ссылка на сайт обязательна.